Είναι πολύ βολικό να έχεις το πολυκουζινάκι σου και να μην χρειάζεται τίποτα άλλο. Μια πλήρης κουζίνα για να χρησιμοποιήσεις.