Για διάρκεια στα λούστρα και στη λάμψη των επίπλων, επιλέγουμε για τον καθαρισμό τους ένα «πέρασμα»

με νωπό πανί, βουτηγμένο σε νερό και καλά στυμμένο.

Έπειτα, με ένα στεγνό πανί, απομακρύνουμε τυχόν υγρασία.

Δεν χρησιμοποιούμε ποτέ γαλακτώματα και καθαριστικά εμπορίου, γιατί σταδιακά οι ξύλινες επιφάνειες εμποτίζονται με τα συστατικά αυτών, με αποτέλεσμα τα έπιπλα να χάνουν τη λάμψη τους.